RECRUITMENT PLAN

Heeft de inzet van je huidige arbeidscommunicatiemiddelen niet het gewenste effect? Zijn medewerkers onvoldoende trots op je organisatie om het bij kennissen en vrienden aan te bevelen? Of zijn de kosten per kandidaat simpelweg te hoog? Dan is het tijd om recruitment grondig aan te pakken met een helder recruitment plan.

Wervingsplan

Het recruitment plan is de basis om de beste mensen naar je organisatie te trekken. In dit wervingsplan staat hoe gekwalificeerde kandidaten geïdentificeerd, gerekruteerd en aangenomen worden. Het recruitment plan vormt dé leidraad voor het hele wervings- en selectieproces.

Gezonde ontwikkeling van je personeelsbestand

Wij ondersteunen je bij het bepalen van de beste strategie voor een gezonde ontwikkeling van jouw personeelsbestand. Daarbij kijken we zowel naar de korte als lange termijn. Hierbij houden wij altijd 5 uitgangspunten in het achterhoofd.

Uitgangspunten:

Intake vragen

Logischerwijze is de analyse van de markt van groot belang voor het recruitmentplan. Tijdens de intake achterhalen wij het volgende:

Hoeveel kandidaten heb je nodig om de groei van je organisatie mogelijk te maken? En wat is de bijbehorende uitstroom die je dient te compenseren? Dit zijn de belangrijkste gegevens om je campagne vorm te kunnen geven en om bij te sturen.

Strategisch Recruitment Plan

Vervolgens maken wij aan de hand van de analyse een Strategisch Arbeidsmarktcommunicatie & Recruitment Marketing Plan. Wij geloven niet in uitgebreide, wollige plannen. We schrijven kort en bondig zodat een plan ook eenvoudig toe te passen is.In het recruitment plan komen onder andere de volgende zaken naar voren:

Doelstellingen

Het voornaamste uitgangspunt is de doelstelling. Vage doelstellingen leiden alleen maar tot frustratie zonder het gewenste effect. Doelstellingen dienen helder en SMART geformuleerd te worden. Zo kan alles op alles worden gezet om deze daadwerkelijk te behalen.

Strategie

De wervingsstrategie omvat hoe geschikte kandidaten precies aangetrokken worden. Wat zijn de aspecten van je organisatie die geschikte kandidaten triggeren? Het kiezen van de juiste wervingsstrategie is cruciaal voor succesvolle werving.

Aanpak

In het strategisch wervingsplan is uitgewerkt hoe de geschikte kandidaten bereikt worden. Welke middelen worden ingezet? Hoe wordt men over de streep getrokken om te solliciteren en uiteindelijk het arbeidscontract te tekenen?

Meetbaarheid

Met behulp van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) is het eenvoudig te meten hoe de wervingscampagne verloopt. Niet is het alleen eenvoudig om de ontwikkeling bij te houden en bij te sturen. Ook is het heel eenvoudig om hoger management te informeren over de resultaten.

Budget

Elk strategisch recruitment plan heeft zijn budget maar de uitvoering ervan hangt af van de hoogte van het budget. Is jouw organisatie aanwezig op alle wervingsbeurzen? Of worden je eigen social media en werknemers op kosteneffectieve wijze ingezet om nieuwe mensen te bereiken? Het budget is gedetailleerd zodat er eenvoudig keuzes gemaakt kunnen worden.

Plan een consult

Ontbreekt je de tijd om een gedegen wervingsplan te maken? Of ben je momenteel bezig om je recruitment plan te schrijven en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact met ons op en plan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in met onze recruitment specialisten. Wij helpen je graag met je recruitmentvraagstukken.